Hướng dẫn sửa lỗi VNPT chặn ảnh Blogspot
Lỗi hình ảnh Blogger do VNPT chặn - Như các bạn đã biết thì nhà mạng VNPT đã từng rất nhiều lần chặn Blogspot vì có rất nhiều website đã lợi dụng ưu điểm của Blogger là miễn phí để tạo ra những website có nội dung không tốt làm ảnh hưởng tới người dùng.
Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mua tên miền và DNS lại để có thể vào được Blogger ngay cả khi nhà mạng VNPT chặn. Nhưng vấn đề là nhà mạng chặn cả ảnh khi upload bằng sever của Blogger. Rẩt nhiều Blogger đã trao đảo với việc VNPT chặn ảnh như vậy , nó làm giảm lượng visit rất lớn từ những người dùng sử dụng VNPT .
Và rất may là đã có cách khắc phục tình trạng VNPT chặn ảnh Blogger . Để khắc phục tình trạng này các bạn làm theo các bước sau :
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger =>  Mẫu => Chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>